S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

Raport de autoevaluare


        Raport de autoevaluare al S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.
      pentru atestarea capacităţii de a desfaşura activitatea de cercetare-dezvoltare
                                                conform HG 551/2007


                                                  Anexa 4.3.1            Anexa 4.3.1

 

Lista de Produse, Servicii si Tehnologii
rezultate din activitatea de cercetare- dezvoltare
/ comandate de beneficiar

 

 

Nr
Crt

Contract,
Denumire proiect /  specificatie contract,
Perioada derulare contract

Produs, serviciu, tehnologie/
anul realizării

Beneficiar
contract

 1.  

 

Contract: 643/3/3.10.2005
Denumire proiect: “Suport decizional pentru managementul riscului producerii de alunecări de teren într-o zonă geografică expusă la risc de catastrofe naturale”
Acronim proiect:TERRARISC
Perioada derulare: 2005 - 2008

 

1 Produs : portal informatic TerraRisc
2 Servicii:  (GIS, dispecer)
1 Tehnologie: management risc alunecare teren

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele ce se vor obţine in 2008 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava, Complexul Muzeal Bucovina

 1.  

 

Contract: 6A08/P2/ 06.11.2003
Denumire proiect: “Valorificarea potenţialului turismului românesc prin includerea obiectivelor în oferte personalizate de trasee tematice generate şi administrate on-line”
Acronim proiect: ROTEMATICTUR
Perioada derulare: 2003 - 2005

 

1 produs soft cu BD replicate/ 2005
1 pachet servicii informare publică

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele obţinute în 2003 şi 2004 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Consiliul Judeţean Suceava

 1.  

 

Contract: 98/1 /16.10.2003
Denumire proiect: “Tehnologie pentru implementarea tichetelor electronice de călătorie şi gestionarea tranzacţiilor electronice în transportul de călători”
Acronim proiect: eTIC
Perioada derulare: 2003 - 2005

 

1 Tehnologie gestionare tranzacţii electronice / 2005
1 Produs: sistem hard&soft pt. tichete de călătorie

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele obţinute în 2003 şi 2004 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava,
TPL (Transport Public Local, unitate aflată  în administraţia Consiliului Local Suceava)

 1.  

 

Contract: 123CEEX/15.09.2006
Denumire proiect: “Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate”
Acronim proiect: ZoneMAP
Perioada derulare: 2006 - 2008

 

1 Tehnologie (management on-line perimetre urbane degradate)/ 2007
1 Produs (sistem software cu aplicaţii GIS, BD şi  GPRS) / 2007

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul: CEEX, Modul I

SSIB – Coordonator consorţiu

Beneficiar cofinanţator: SC TEST PRIMA SA,
Primăria Municipiului Suceava,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava

 1.  

 

Contract: 130CEEX-II03 / 02.10.2006
Denumire proiect: “Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale”
Acronim proiect: Sim-Space
Perioada derulare: 2006 - 2008

 

1 Produs (sistem hard&soft bazat  pe RV ) / 2007
1 Tehnologie: simulator
                                multisenzorial

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)
 

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul: CEEX, Modul I

SSIB – Coordonator consorţiu
Beneficiar cofinanţator: Complexul Muzeal Bucovina Suceava

 1.  

 

Contract: 53-4 / 20.07.2006
Denumire proiect: “Sistem informatic pentru administrarea on-line a traficului urban, suport pentru mobilitatea persoanelor în condiţii de confort şi siguranţă, componentă a dezvoltării durabile în context European ”
Acronim proiect: MONITRAF
Perioada derulare: 2006 – 2008

 

1 Produs : sistem hard&soft
1 Serviciu: portal informatic pentru informare publică SITMOB

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava, Autoritatea Rutiera Municipala

 1.  

 

Contract: 121-5 / 15.09.2006
Denumire proiect: “Soluţii inovative destinate vehiculelor inteligente pentru modernizarea şi dezvoltarea transportului public în concordanţă cu cerinţele de mobilitate urbană durabilă”
Acronim proiect: SMARTBUS
Perioada derulare: 2006 - 2008

 

1 Produs:  sistem software cu BD
2 Servicii : dispecer, GIS

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava,
TPL (Transport Public Local, unitate aflată  în administraţia Consiliului Local Suceava)

 1.  

 

Contract: 314-3 / 04.10.2006
Denumire proiect: “Platformă tehnologică pentru infrastructuri inteligente în activitatea de retail, cu facilităţi de acces mobil”
Acronim proiect: INTELSHOP
Perioada derulare: 2006 - 2008

 

1 Tehnologie - „Magazin inteligent”/ (2007)

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener
Beneficiar cofinanţator
SC Open Systems SA Suceava,
SC ProNovaSmart SRL
Suceava

 1.  

 

Contract: 124/16.08.2004
Denumire proiect: “ Sistem informatic de înaltă performanţă de gestiune şi prelucrare analitică a depozitelor de date operaţionale în transportul de călători multioperator bazat pe titluri electronice de călătorie ”
Acronim proiect: SIPATEL
Perioada derulare: 2004 – 2006

 

1 Pachet servicii / 2006
1 Produs hard&soft / 2006

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele obţinute în 2004 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava,
TPL (Transport Public Local, unitate aflată  în administraţia Consiliului Local Suceava)

 1.  

 

Contract: 7C11 / 09.09.2004
Denumire proiect:  Platformă pilot avansată de management on-line a informaţiilor cu privire la transportul şi traficul rutier, în concordanţă cu evoluţia mediului socio-economic naţional şi cerinţele de integrare europeană
Acronim proiect : INFOTRAFIC
Perioada derulare: 2004 - 2006

 

2 Servicii (management on-line a transportului şi traficului rutier) / 2006                                        
1 Produs : portalul informatic « InfoTrafic » (2006)

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava

Primăria Municipiului Suceava

 

 1.  

 

Contract: 425-2 / 20.09.2004
Denumire proiect:  Tehnologie de monitorizare a nivelului de poluare pentru reducerea impactului transportului urban asupra mediului.
Acronim proiect : TRAFICPOL
Perioada derulare: 2004 - 2006

 

1 Produs: sistem hard&soft pentru monitorizare poluare urbană
1 Tehnologie

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele obţinute în 2004
 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava,
Autoritatea Rutieră

 

 1.  

 

Contract: 1698/ 11.02.2005
Obiectiv contract:  Dezvoltarea unui sistem unitar de management al informaţiei turistice.
Obiectiv subcontract cu SSIB: realizare produs software cu BD şi popularea cu date despre turism şi mediul de afaceri din judeţele Regiunii de Dezvoltare NE.
Acronim proiect : e-Tourism
Perioada derulare: 2005

 

 

1 Produs: sistem informatic cu BD pentru managementul unitar al informaţiei turistice
1 Serviciu: informare publică prin
                              accesare BD

 

Beneficiar cofinanţator Consiliul Judeţean Suceava (proiect finanţat prin Fondul de Dezvoltarea Parteneriatelor, de către Marea Britanie)

SSIB – Partener

 1.  

 

Contract: 327 / 17.10.2004
Denumire contract:  „Metode rapide de estimare a curbei de lactaţie la ovine”. - OVCONLACT
Obiectiv subcontract cu SSIB: realizare produs software pentru estimarea curbei de lactaţie la ovine, bazat pe interpolări spline şi memorarea tendinţei de evoluţie în derivate de ordin superior.
Acronim proiect : OVCONLACT
Perioada derulare: 2004 – 2005

 

1 Produs : sistem software pentru estimarea curbei de lactaţie

 

 

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele obţinute în 2004
 (în afara perioadei de raportare)

 

Beneficiar cofinanţator SCDO Popăuţi

SSIB – furnizor de servicii realizare software
(contractant)

4.3.1 Numar produse, servicii, tehnologii                                              28 x 15 puncte
Total punctaj capitol 4.3.1.                                                                      420 puncte


Siteuri utile

Guvernul Romaniei
www.guvro.roDespre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.