S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

Raport de autoevaluare

Raport de autoevaluare al S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.
pentru atestarea capacităţii de a desfaşura activitatea de cercetare-dezvoltare
conform HG 551/2007

Anexa 5.1.1            Anexa 5.1.1     

Nr. Crt.

 

Autori

 

Titlul lucrării

Denumirea revistei, vol., nr., an apariţie, pag.

2007

 

 1.  

 

Marian Lăcraru, Livia Ştefan, Silviu Dumitru, Adrian Eşanu, Popa Tudor, Marius Minea, Beatrice Ştefănescu, Maria Cazan, Florin Jamţ

Tehnologii de monitorizare a nivelului de poluare pentru reducerea impactului transportului urban asupra mediului. Sistem pilot Municipiul Suceava

Carta verde a Bucovinei, Manual practic de aplicare a acquis-ului comunitar/ The Green Charter of Bucovina, Parctical guide for the application of the community acquis”, volum bilingv, editat cu sprijinul AFM, nr. 1, 2007,  pg. 154
ISBN 978-973-0-05019-6 2007

 1.  

Camelia Băeşu

Aprecieri privind componenta economică în politica globală de mediu

Carta verde a Bucovinei, Manual practic de aplicare a acquis-ului comunitar/ The Green Charter of Bucovina, Parctical guide for the application of the community acquis”, volum bilingv, editat cu sprijinul AFM, nr. 1, 2007, pg. 160
ISBN 978-973-0-05019-6 2007

 1.  

Alexandru Mircea Nedelea, Marilena-Oana Nedelea

Marketingul ecologic şi strategia diferenţierii

Carta verde a Bucovinei, Manual practic de aplicare a acquis-ului comunitar/ The Green Charter of Bucovina, Parctical guide for the application of the community acquis”, volum bilingv, editat cu sprijinul AFM, nr. 1, 2007, , pg. 184
ISBN 978-973-0-05019-6 2007

 1.  

Nicolae Morariu, Sorin Vlad

Reprezentarea şi procesarea datelor într-un sistem inteligent privind colectarea, evaluarea şi conservarea materialului genetic într-o bancă de resurse genetice vegetale

Carta verde a Bucovinei, Manual practic de aplicare a acquis-ului comunitar/ The Green Charter of Bucovina, Parctical guide for the application of the community acquis”, volum bilingv, editat cu sprijinul Adminstraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 1, 2007
ISBN 978-973-0-05019-6 2007, pg. 226

 1.  

Camelia Băeşu

Assessments on Economic Component in Global Environment Policy

„EcoForum, Collection of ideas and scientific solutions regarding environment protection, durable development and social-economic growth of local communities”, nr. 4, 2007, pg. 162(ro), pg. 12(en) (publicaţie bilingvă, bianuală, ISSN 1584-9066)

 1.  

Alexandru Mircea Nedelea, Marilena-Oana Nedelea

Ecomarketing and the Differentiation Strategy

„EcoForum, Collection of ideas and scientific solutions regarding environment protection, durable development and social-economic growth of local communities”, nr. 4, 2007, pg. 185(ro), pg. 35(en)
(publicaţie bilingvă, bianuală, ISSN 1584-9066)

 1.  

Cătălin Lupu, Valeriu Lupu

Efficient algorithms for the planning of some intelligent vehicles needed for the transport of the dangerous scraps

„EcoForum, Collection of ideas and scientific solutions regarding environment protection, durable development and social-economic growth of local communities”, nr. 4, 2007, pg. 55(en) (publicaţie bilingvă, bianuală, ISSN 1584-9066)

 1.  

Nicolae Morariu, Sorin Vlad

Data Representation and Processing Within an Intelligent System Used for Collecting, Assessment and Preservation of the Genetic Material in a Vegetal Genetic Resources Bank

„EcoForum, Collection of ideas and scientific solutions regarding environment protection, durable development and social-economic growth of local communities”, nr. 4, 2007, pg. 221(ro), pg. 81(en)
(publicaţie bilingvă, bianuală, ISSN 1584-9066)

 1.  

Cătălin Lupu, Valeriu Lupu

GIS Intelligent Solution

„EcoForum, Collection of ideas and scientific solutions regarding environment protection, durable development and social-economic growth of local communities”, nr. 4, 2007, pg. 89(en) (publicaţie bilingvă, bianuală, ISSN 1584-9066)

 1.  

Cătălin Lupu, Valeriu Lupu

Real Case Study of a Neuro- Fuzzy Intelligent Car

„EcoForum, Collection of ideas and scientific solutions regarding environment protection, durable development and social-economic growth of local communities”, nr. 4, 2007, pg. 94(en) (publicaţie bilingvă, bianuală, ISSN 1584-9066)

 1.  

Marian Lăcraru, Livia Ştefan, Silviu Dumitru, Adrian Enaşu, Popa Tudor, Marius Minea, Beatrice Ştefănescu, Maria Cazan, Florin Jamţ

Tehnologii de monitorizare a nivelului de poluare pentru reducerea impactului transportului urban asupra mediului. Sistem pilot în Municipiul Suceava

„Revista Română de Ecologie”, Vol.1, Nr.1, Anul 1, 2007 pg.12  , ISSN 1843-6951

 1.  

Camelia Băeşu

Aprecieri privind componenţa economică în politica globală de mediu

„Revista Română de Ecologie”, Vol.1, Nr.1, Anul 1, 2007 pg.19  , ISSN 1843-6951

 1.  

Alexandru Mircea Nedelea, Marilena-Oana Nedelea

Marketingul ecologic şi strategia diferenţierii

„Revista Română de Ecologie”, Vol.1, Nr.2, Anul 1, 2007 pg.18  , ISSN 1843-6951

 1.  

Nicolae Morariu, Sorin Vlad

Reprezentarea datelor într-un sistem inteligent privind colectarea, evaluarea şi conservarea materialului genetic într-o bancă de resurse genetice vegetale

„Revista Română de Ecologie”, Vol.1, Nr.2, Anul 1, 2007 pg.39  , ISSN 1843-6951

 1.  

Cristian Belciug, Ovidiu Schipor, Mirela Danubianu

Exercices for children with dyslaxia. Software infrastructure

„Sisteme distribuite”, Vol. 4, 2007, Suceava, ISSN: 1842-6808, pg. 51-56

 1.  

Mirela Danubianu, Ştefan Gh. Pentiuc,
Ovidiu Schipor, Cr. Belciug, I Ungureanu

Distributed system for therapy of dyslaxia

„Sisteme distribuite”, Vol. 4, 2007, Suceava, ISSN: 1842-6808, pg. 12-24

 1.  

Mirela Danubianu, Marian Nestor

System monitor for speech therapy assistance

„Sisteme distribuite”, Vol. 5, 2007, Suceava, ISSN: 1842-6808, pg. 36 - 38

 1.  

Mirela Danubianu,

Design of an Expert System for Efficient Selection of data Mining Method

The 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science 2007, Iaşi, ISSN: 1843-665-X, pg. 1- 5

 1.  

Ştefan Gh. Pentiuc, Mirela Danubianu,
Ovidiu Schipor, Cristian Belciug,
Ioan Ungurean, Marian Nestor

Sistem informatic pentru terapia dislexiei

Volumul Congresului de Psihologie „Psihologia aplicată”, 2007, Iaşi, în curs de publicare, pg. 1 - 13

 1.  

Cristian Hapenciuc,
Stanciu Pavel, Iulian Condratov

Site-ul educaţional - componentă a comerţului electronic?

“Revista Amfiteatru Economic” nr. 21 / 2007, Editura: A.S.E., Bucureşti, 2007, ISSN 1582 – 9146, pag. 133-141

 1.  

Stanciu Pavel

The Motivation of the Human Factor in the Tourism Units

Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională „Economie europeană: Prezent şi perspective”, Volumul 1, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2007,
ISBN (10): 973-666-244-6,  
ISBN (10): 973-666-245-4,
pag. 221-228

 1.  

Pavel Stanciu, Valentin Hapenciuc,

Touristic Sustainability Through Social Responsability 

Volumul Sesiunii Intenaţionale de Comunicări Ştiinţifice „Integrarea Europeană - noi provocări pentru România”, ediţia a III-a 25 - 26 mai 2007, Analele Universităţii din Oradea, TOM XVI, volumul 1, ISSN-1582-5450, Oradea, 2007, pag. 1168-1171

 
Siteuri utile

Guvernul Romaniei
www.guvro.roDespre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.