S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

Raport de autoevaluare


Raport de autoevaluare al S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.
pentru atestarea capacităţii de a desfaşura activitatea de cercetare-dezvoltare
conform HG 551/2007

 Anexa 5.2.1            Anexa 5.2.1

ANEXA 5.2.1.

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale
cu comitet de program

 

 

Nr. crt.

Titlul lucrării

Autorii lucrărilor, Institutia

 

Institutul de Ecologie şi Geografie, Simpozionul internaţional “Sisteme informaţionale geografice”,
Ediţia a XV-a, 26 - 28 Octombrie 2007, Chişinău, Republica Moldova

 

  •  

Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale, cu aplicaţii în reconstrucţia virtuală a cetăţii medievale Suceava

- Beatrice Ştefănescu, Cătălin Nicolae Căruntu, Florin Jamţ, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
-  Adrian Ciobanu, Data Invest Iaşi
- Mihai Zaharia, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
- Sorana Gheorghiţă, SIAT Bucureşti
- Virgil Olaru, Alexandru Enache, IPA Bucureşti

 

  •  

Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate

- Cătălin Nicolae Căruntu, Florin Iulian Jamţ, Nina Holban, Beatrice Ştefănescu, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Marian Lăcraru, Livia Ştefan, ITC Bucureşti
- Marilena Petrescu, Gheorghe Bătrînescu, INCD ECOIND Bucureşti
- Virgil Olaru, Alexandru Enache, IPA Bucureşti

 

 

Sesiune internaţională de diseminare, National EIC Network, Bulgarian Chamber of Commerce and Industry din Sofia, Bulgaria, 17– 20.08.2007

 

3.

Sesiune de diseminare internaţională a realizărilor SSIB, în principal în aplicaţii bazate pe  tehnologiile realităţii virtuale
(“Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale, cu aplicaţii în reconstrucţia virtuală a cetăţii medievale Suceava”)

 

- Mirela Danubianu, Marius Andrei Călinescu, Florin Iulian Jamţ, Alina Gavriloaie, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Alexandru Enache, Cosmin Enculescu, IPA Bucureşti
- Beata Papazova, Vasilka Kotova, Bulgarian Chamber of Commerce and Industry Sofia

 

Sesiune internaţională de diseminare ,
National EIC Network, University of Economics din Varna, Bulgaria, 21– 25.08.2007

 

4.

Sesiune de diseminare internaţională a realizărilor SSIB, în principal în aplicaţii bazate pe  tehnologiile realităţii virtuale
(“Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale, cu aplicaţii în reconstrucţia virtuală a cetăţii medievale Suceava”)

- Mirela Danubianu, Marius Andrei Călinescu, Florin Iulian Jamţ, Alina Gavriloaie, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Alexandru Enache, Cosmin Enculescu, IPA Bucureşti
- Rossitza Zarkova, Rumiana Rakova, Centrul European de Informare şi Documentare – University of Economics Varna

 

Sesiune internaţională de diseminare ,
Euro Info Centre – The Hungarian Investment and Trade Development Agency – IDT Hungary şi Corvinus University Central Library, Budapesta, Ungaria, 31.08.2007 – 02.09.2007

 

5.

Diseminare în principal în domeniile tehnologiilor realităţii virtuale
“Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale, cu aplicaţii în reconstrucţia virtuală a cetăţii medievale Suceava”

- Beatrice Ştefănescu, Costin Litvinchievici, Mihaela Tulvinschi, Radu Lucian Babii, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Erzsebet Dobos, Zsuzsanna Nagy, Hoffer Agnes, Kerekes Gyorgy, Vera Poos, Laszlone Poos, Adam Hoffmann, Euro Info Centre – EIC – The Hungarian Investment and Trade Development Agency – IDT Hungary

 

Sesiune internaţională de diseminare ,
Centrul de Informare Europeană “Europe Direct Center”, Katowice,  Polonia, 24– 25.09.2007

 

6.

Diseminare în principal în domeniile tehnologiilor realităţii virtuale
“Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale, cu aplicaţii în reconstrucţia virtuală a cetăţii medievale Suceava”

Victor Săvinescu, Dorin Enciu, Costin Ştefănescu, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava

- Anna Muzyczuk, Anna Brzozowska, Centrul de Informare Europeană “Europe Direct Center”, Katowice

 

 

Sesiune internaţională de diseminare ,
Depository Library of European Communities – EDC, Varşovia, Polonia, 26– 27.09.2007

 

7.

Diseminare în principal în domeniile tehnologiilor realităţii virtuale
“Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale, cu aplicaţii în reconstrucţia cetăţii Suceava”

 

Victor Săvinescu, Dorin Enciu, Costin Ştefănescu, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Anna Tarnawa, Centrul de Documentare Europeană “Office for the Committee for European Integration”, Depository Library of European Communities – EDC, Varşovia

Sesiune internaţională de diseminare ,
Centrul de Documentare Europeană “Office for the Committee for European Integration”, Varşovia, Polonia, 28.09.2007

8.

Diseminare în principal în domeniile tehnologiilor realităţii virtuale
“Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale, cu aplicaţii în reconstrucţia virtuală a cetăţii medievale Suceava”

 

Victor Săvinescu, Dorin Enciu, Costin Ştefănescu, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava

- Agnieszka Promianowska, Lucyna Sikora +  Polska Agencja Rozwoju Przedsie – Polish Agency for Enterprise Development, Varşovia, EuroInfoCentre

Sesiune internaţională de diseminare,
Centrul de Informare al Uniunii Europene “Euro Info Centre” şi “European Documentation Centre” de la Institute of International Politics and Economics, “Government Office for Communication” Reprezentanţa Comisiei Europene şi Centrul “Europa” Belgrad, Serbia, 26- 30.09.2007

9.

Diseminare în principal în domeniile tehnologiilor RV “Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile RV, cu aplicaţii în reconstrucţia virtuală a cetăţii medievale Suceava”

- Alina Mariana Nichifor, Dan Samson, Florin Iulian Jamţ, Liviu Belciug, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Gordana Terzic, Srdjan Javanovici, Sasha Dimitijevic, Vladimir Stankovski, Centru de Documentare şi Informare Europeană
- Vlado Volas, Milena Miloradovic, Vecernje Nbovosti
Osisani jez

 

Simpozionul internaţional „MEDIUL şi INDUSTRIA” – SIMI 2007, 25-27 oct. 2007, Bucureşti
(organizat sub patronajul Academiei Române, de către INCD ECOIND, Societate de Chimie din România, Asociaţia Balcanică de Mediu, Filiala B.EN.A )

 

10

Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate

- Beatrice Ştefănescu, Căruntu Cătălin, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava

 

 

Simpozionul internaţional „MIDAS” – Soft Measures Promoting Sustainable Local Transport,
3 mai 2007, Suceava (organizat de Primaria Municipiului Suceava)

 

11

Promoting Alternative Transport Modes: the Perspective of Local Stakeholders in Suceava

- Beatrice Ştefănescu, Căruntu Cătălin, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Marian Lacraru, Livia Stefan, ITC Bucuresti

 

12

Tehnologii avansate de management on-line a informaţiilor privind transportul şi traficul rutier

 

- Carmen Eleonora Stan, Marian LacraruAnton Chiciudean, Ioana Pop, Ana Maria Teiusan (ITC Bucureşti)
- Victor Săvinescu, Cătălin-Nicolae Căruntu (SSIB SA)
- Marius Minea (Universitatea Politehnică Bucureşti)
- Dan Dura (Primăria Suceava)

 

 

Conferinţa Naţională cu partticipare internaţională “Sisteme distribuite”
12-14 Septembrie, 2007, Suceava, România,
organizată de Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava

 

13

Exercises for Children with Dyslalia. Software Infrastructure.

- Mirela Danubianu (Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)
- Cristian Belciug, Ovidiu Schipor (Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava)

 

14

Distribuited system for therapy of dyslalia

- Mirela Danubianu (Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)
- Ştefan Gheorghe Pentiuc, Ovidiu Schipor, Cristian Belciug, Ioan Ungurean, Marian Nestor

 

 

Conferinţa cu participare internaţională “CleanProd” – Modele de Producţii Curate,
septembrie 2007, Suceava
(organizată de către GEC Bucovina şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava,
în cadrul proiectului PROMPC, CEEX, Modul III )

 

15

Gestionarea deşeurilor în judeţul Suceava, prezent şi perspective

-Pavel Stanciu, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava

 

16

Managementul on-line al zonelor vilane degradate. Pilot: depozitul municipal de deşeuri Suceava

- Nina Holban, Beatrice Ştefănescu, Căruntu Cătălin, Florin Jamţ,Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Marilena Petrescu, Gh. Batrînescu, INCD ECOIND Bucuresti
- Virgil Olaru, IPA Bucurest
- Mihai Zaharia, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

 

17

Simulator multisenzorial pentru navigare în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile RV, cu aplicaţii în reconstrucţia virtuală a Cetăţii Medievale Suceava

- Beatrice Ştefănescu, Căruntu Cătălin, Mirela Danubianu, Florin Jamş, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Adrian Ciobanu, Data Invest Iaşi
- Mihai Zaharia, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
- Sorana Gheorghiţă, SIAT Bucureşti
- Virgil Olaru, IPA Bucureşti

 

18

Soluţii inovative destinate vehiculelor inteligente pentru modernizarea şi dezvoltarea transportului public în concordanţă cu cerinţele de mobilitate urbană durabilă

- Marian Lăcraru, Livia Ştefan, Silviu Dumitru (ITC Bucureşti)
- Beatrice Ştefanescu (SSIB SA)
- Adrian Eşanu (SIAT)
- Eugen Pop (IPA Bucureşti)
- Radu Şerban Timnea (UPB CEPETET)
- Lucian Lobont (Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu)

 

19

Technological platform for the infrastructure of an intelligent store with mobile access facilities

- Carmen Eleonora Stan, Ioana Catalina Pop, Andrei Iancusc (ITC Bucureşti)
- Cătătlin-Nicolae Căruntu (SSIB SA)
- Eugen Pop  (IPA Bucureşti)
- Lucian Emanuel Anghel (ICI Bucureşti)
- Doru Tiliuţe (“Stefan cel Mare” University , Suceava)

 

 20

Metode inovative de management al traficului urban pentru reducerea stresului si a poluării

 

- Carmen Eleonora STAN,  Marian LACRARU (ITC Bucureşti)
- Beatrice Ştefanescu (SSIB SA)
- Marius MINEA (Universitatea Politehnică Bucureşti)

 

21

Staţii automate pentru monitorizarea parametrilor hidrologici realizate şi instalate în România în cadrul programului european Life

 

- Victor Gubandru (SIAT SA)
- Beatrice Ştefanescu (SSIB SA)

 

Perspective in tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii româneşti
susţinute prin rezultatele obţinute în cadrul Programului CEEX - Modulul 1"
Bucureşti, 11 decembrie 2007 – (manifestare organizată de CNMP)

 

22

Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile realităţii virtuale, cu aplicaţii în reconstrucţia virtuală a Cetăţii Medievale Suceava

 

 

-Beatrice Ştefănescu, Florin Iulian Jamţ, Cătălin-Nicolae Căruntu, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
-Adrian Ciobanu (DataInvest Iaşi)
-Mihai Zaharia (Universitatea Tehnică Iaşi)
-Sorana Gheorghiţă (SIAT Bucureşti)
-Virgil Olaru, Alexandru Enache (IPA Bucureşti)

 

23

Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degardate

- Beatrice Ştefănescu, Căruntu Cătălin, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
-Sorin Vlad, Nicolae Morariu (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava)
-Mihai Zaharia (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi)
- Marilena Petrescu, Gheorghe Bătrânescu (INCD ECOIND Bucureşti)
-Virgil Olaru, Alexandru Enache, (IPA Bucureşti)
-Ilie Ciorescu (SCDO Popăuţi, Botoşani

 

 

Simpozionul International de Geografia Mediului "Mediul Actual si Dezvoltarea Durabila",
19 - 21 oct. 2007,
Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de Geografie si Geologie, Iasi

 

24

Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate

 

 

 

- Florin Jamţ, Nina Holban, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
-Sorin Vlad, Nicolae Morariu (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava)
-Mihai Zaharia (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi)
- Marilena Petrescu, Gheorghe Bătrânescu (INCD ECOIND Bucureşti)
-Marian Lăcraru, Livia Ştefan, ITC Bucureşti

 

“Calitatea mediului şi utilizarea terenurilor” ediţia a VI-a, 26-27 mai 2007
Simpozion cu participare internaţională organizat de Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava

 

25

 

Suport decizional pentru managementul riscului producerii de alunecări de teren într-o zonă geografică expusă la risc de catastrofe naturale

 

- Cătălin Nicolae Căruntu, Beatrice Ştefănescu, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Virgil Olaru, IPA Bucureşti
- Carmen Eleonora Stan, Anton Chiciudean, Ioana Pop, Ana Maria Martin, Simona Enescu, ITC Bucureşti
-Cristian Marunteanu, - Daniel Scadeanu (Universitatea Bucureşti – Facultatea de Geologie şi Geodezie)

 

26

Telematic system for the on-line management of degraded intravillan areas

- Cătălin Nicolae Căruntu, Beatrice Ştefănescu, Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava
- Virgil Olaru, IPA Bucureşti
- Carmen Eleonora Stan, Anton Chiciudean, Ioana Pop, Ana Maria Martin, Simona Enescu, ITC Bucureşti
-Cristian Marunteanu, - Daniel Scadeanu (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geodezie)

 

Săptămâna Europeană a  Mobilităţii, 21-23 septembrie 2007, Suceava,
(manifestare cu participare internaţională, organizată de  Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava,
Prefectura Suceava şi Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava)

 

27

Soluţii inovative destinate vehiculelor inteligente pentru modernizarea şi dezvoltarea tarnsportului public în concordanţă cu cerinţele de mobilitate urbană durabilă

- Marian Lăcraru, Livia Ştefan, Silviu Dumitru (ITC Bucureşti)
- Andrei Solovăstru, Cătălin Căruntu, Beatrice Ştefanescu,Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)
- Adrian Eşanu (SIAT)
- Eugen Pop (IPA Bucureşti)
- Radu Şerban Timnea (UPB CEPETET)
- Lucian Lobont (Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu)

 

Second European Conference on the Use of Modern Information and Communication Tehcnologies, ECUMICT 2006, 30-31 Martie 2006, Gent, Belgium

28

Intelligent System for Fault Diagnosis in Power Distribution Networks

- Ştefan-Gheorghe Pentiuc, Adrian Graur (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava)
- Dragoş Mircea Danubianu, SA Traselectrica SA
- Mirela Danubianu ,Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)

 

The Eighth All-Ukrainian International Conference, UkrOBRAZ`2006,
28- 31 August 2006, Kyjiv, Ukraine

29

Using data Mining Techniques for Decision Support Systems

Mirela Danubianu (Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)

 

Congresul de Psihologie “Psihologie aplicată”
21-23 Octombrie, 2007, Iaşi, România

 

30

Sistem informatic pentru terapia dislaliei

- Mirela Danubianu (Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)
- Ştefan-Gheorghe Pentiuc, Ovidiu Schipor, Cristian Belciug, Ioan Ungurean, Marian Nestor (Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava)

 

The 9th International Symposium on automatic Control and Computer Science
16-17 Noiembrie, 2007, Iaşi, România

 

31

Design of an Expert System for Efficient Selection of Data Mining Method

- Mirela Danubianu (Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)

 

International Symposium on Systems Theory
SISNTES12, 20-22 Octombrie 2005, Craiova, România

 

32

Query Languages for Association Rules

- Mirela Danubianu (Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)

Hungarian Joint Symposium on Applied Computational Intelligence,
Timişoara, Romania, May 12-14, 2005

33

Software Used for Personal Identification and Recognition Based on Iris Patterns

-Cătălin Lupu (Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)
- Valeriu Lupu(Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava)

 

Hungarian Joint Symposium on Applied Computational Intelligence,
Timişoara, Romania, May 12-14, 2005

 

34

Efficient Algoritms for the Planning of Some Intelligent Vehicles Used for the Detection and Extinction of Fire

-Cătălin Lupu (Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)
- Valeriu Lupu(Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava)

 

Conferinta Internationala “Economia Romanească – present şi perspective”
Suceava 2005

35

Vasile   Software pentru securitatea instituţiilor
din administraţia publică utilizând
tehnologii biometrice

-Cătălin Lupu (Software şi Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava)
- Valeriu Lupu, Vasile Atudorei (Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava)

                       

5.2.1. Număr de comunicări                                                                                       35 x 5 = 175 puncte
 Total  punctaj  cap. 5.2.1.:                                                               175  puncte
Siteuri utile

Guvernul Romaniei
www.guvro.roDespre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.