S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

Raport de autoevaluare


                                                  Anexa 5.3.1            Anexa 5.3.1

Lista de Studii prospective şi tehnologice, Normative, Metodologii şi Planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar

Nr
Crt

Contract,
Denumire proiect /  specificatie contract,
Perioada derulare contract

Produs, serviciu, tehnologie/
anul realizării

Beneficiar
contract

 1.  

Contract: 643/3/3.10.2005
Denumire proiect: “Suport decizional pentru managementul riscului producerii de alunecări de teren într-o zonă geografică expusă la risc de catastrofe naturale”
Acronim proiect:TERRARISC
Perioada derulare: 2005 – 2008

1 studiu / 2005
1 analiză / 2005
1 studiu / 2006
1 MF(Model funcşional) / 2006
1 ME ( Model experimental) / 2006
1 Metodologie : (management risc alunecare teren, alertare populaţie)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava, Complexul Muzeal Bucovina

 1.  

Contract: 6A08/P2/ 06.11.2003
Denumire proiect: “Valorificarea potenţialului turismului românesc prin includerea obiectivelor în oferte personalizate de trasee tematice generate şi administrate on-line”
Acronim proiect: ROTEMATICTUR
Perioada derulare: 2003 – 2005

1 MF ( Model Funcţional) / 2005
1 Documentaţie tehnică / 2006
1 Plan tehnic pt. servicii informare
                         Publică / 2006

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele obţinute în 2003 şi 2004 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Consiliul Judeţean Suceava

 1.  

Contract: 98/1 /16.10.2003
Denumire proiect: “Tehnologie pentru implementarea tichetelor electronice de călătorie şi gestionarea tranzacţiilor electronice în transportul de călători”
Acronim proiect: eTIC
Perioada derulare: 2003 – 2005
Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava,
TPL (Transport Public Local, unitate aflată  în administraţia Consiliului Local Suceava)

1 MF ( Model Funcţional) / 2005
1  Studiu ref.tehnologii gestionare tranzacţii electronice / 2005
1 Documentaţie sistem hard&soft
                          tichete de călătorie
Observaţie: nu s-au raportat rezultatele obţinute în 2003 şi 2004 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava,
TPL (Transport Public Local, unitate aflată  în administraţia Consiliului Local Suceava)

 1.  

Contract: 123CEEX/15.09.2006
Denumire proiect: “Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate”
Acronim proiect: ZoneMAP
Perioada derulare: 2006 - 2008

2 studii / 2006
1 analiza / 2006
1 Plan tehnic pt. managementul on-line al perimetre urbane degradate)/ 2007
1 analiza / 2007
1 solutie – Sistem telematic / 2007
1 ME ( Model Experimental) / 2007
1 MF ( Model Funcţional) / 2007

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul: CEEX, Modul I

SSIB – Coordonator consorţiu

Beneficiar cofinanţator: SC TEST PRIMA SA,
Primăria Municipiului Suceava,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava

 1.  

Contract: 130CEEX-II03 / 02.10.2006
Denumire proiect: “Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale”
Acronim proiect: Sim-Space
Perioada derulare: 2006 - 2008

2 studii / 2006
1 analiză / 2006
1 metodologie – navigare medii
                                 virtuale/  2007
1 ME ( Model Experimental) / 2007
1 MF ( Model Funcţional) / 2007

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul: CEEX, Modul I

SSIB – Coordonator consorţiu

Beneficiar cofinanţator: Complexul Muzeal Bucovina Suceava

 1.  

 

Contract: 99 / 06.08.2006
Denumire proiect: “Conectarea comunităţii de cercetare ştiinţifică din Nord-Estul României pentru participarea la programele internaţionale de cercetare în domeniul informaticii aplicate”
Acronim proiect: NEforPC7
Perioada derulare: 2006 - 2008

 

1 studiu / 2006
4 analize – 2007
2 documentaţii tehnice pentru pateneri externi

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul: CEEX, Modul III

SSIB – Coordonator consorţiu

Beneficiar cofinanţator: SC Data Invest SRL Iasi, Complexul Muzeal Bucovina

 1.  

 

Contract: 53-4 / 20.07.2006
Denumire proiect: “Sistem informatic pentru administrarea on-line a traficului urban, suport pentru mobilitatea persoanelor în condiţii de confort şi siguranţă, componentă a dezvoltării durabile în context European ”
Acronim proiect: MONITRAF
Perioada derulare: 2006 – 2008

 

3 studi / 2006
1 analiză / 2006
1 studiu / 2007
1 MF (Model funcţional) / 2007
1 ME ( Model Experimental) / 2007
1 Plan tehnic implementare portal informatic pentru informare publică SITMOB

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava, Autoritatea Rutiera Municipala

 1.  

 

Contract: 121-5 / 15.09.2006
Denumire proiect: “Soluţii inovative destinate vehiculelor inteligente pentru modernizarea şi dezvoltarea transportului public în concordanţă cu cerinţele de mobilitate urbană durabilă”
Acronim proiect: SMARTBUS
Perioada derulare: 2006 - 2008

 

2 studii / 2006
1 studiu / 2007
1 ME ( Model Experimental) / 2007
2 Documentaţii tehnice pt. servicii : dispecer, GIS

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava,
TPL (Transport Public Local, unitate aflată  în administraţia Consiliului Local Suceava)

 1.  

Contract: 742/24.07.2006
Denumire proiect
Ecotehnologii de integrare avansată a deşeurilor industriale pentru susţinerea dezvoltării durabile
Acronim proiect : PAPERREJECT
Perioada derulare: 2006 - 2008

 

1 studiu / 2006
2 studii / 2007

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin CEPROHART SA Brăila (coordonator consorţiu)

SSIB – Partener
Beneficiar
Agentia pentru protectia Mediului Suceava

 1.  

Contract: 314-3 / 04.10.2006
Denumire proiect: “Platformă tehnologică pentru infrastructuri inteligente în activitatea de retail, cu facilităţi de acces mobil”
Acronim proiect: INTELSHOP
Perioada derulare: 2006 - 2008

2 studii / 2006
1 analiza / 2006
1 studiu / 2007
1 ME ( Model Experimental) / 2007

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar
SC Open Systems SA Suceava,
SC ProNovaSmart SRL Suceava

 1.  

 

Contract: 124/16.08.2004
Denumire proiect: “ Sistem informatic de înaltă performanţă de gestiune şi prelucrare analitică a depozitelor de date operaţionale în transportul de călători multioperator bazat pe titluri electronice de călătorie ”
Acronim proiect: SIPATEL
Perioada derulare: 2004 - 2006

 

1 ME ( Model Experimental) / 2005
1 MF ( Model Funcţional / 2006
1 Studiu ref.soluţii software pentru gestiune şi prelucrare depozite de date) / 2006
1 Documentaţie tehnică / 2006

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele obţinute în 2004 (în afara perioadei de raportare)

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener
Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava,
TPL (Transport Public Local, unitate în adm. Consiliului Local Suceava)

 1.  

Contract: 7C11 / 09.09.2004
Denumire proiect:  Platformă pilot avansată de management on-line a informaţiilor cu privire la transportul şi traficul rutier, în concordanţă cu evoluţia mediului socio-economic naţional şi cerinţele de integrare europeană
Acronim proiect : INFOTRAFIC
Perioada derulare: 2004 - 2006

1 MF ( Model Funcţional) / 2005
2 studii ref. la soluţii pt. management on-line trafic rutier / 2005
1 ME ( Model Experimental) / 2006

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)

SSIB – Partener

Beneficiar cofinanţator: Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava
Primăria Municipiului Suceava

 1.  

Contract: 425-2 / 20.09.2004
Denumire proiect:  Tehnologie de monitorizare a nivelului de poluare pentru reducerea impactului transportului urban asupra mediului.
Acronim proiect : TRAFICPOL
Perioada derulare: 2004 - 2006

1 MF ( Model Funcţional) / 2005
1 ME ( Model Experimental) / 2005
1 Plan tehnic implementare sistem hard&soft pentru monitorizare poluare urbană
1 Documentaţie tehnică

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele obţinute în 2004
 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ITC SA Bucureşti
(coordonator consortiu cercetare)
 
SSIB – Partener
Beneficiar cofinanţator: Primăria Municipiului Suceava,
Autoritatea Rutieră
Municipala

 1.  

Contract: 31-086 / 14.09.2007
Denumire proiect:  Evoluţia spaţio-temporală a caracteristicilor ecosistemelor acvatice – criteriu de stabilire a dinamicii ecologice Acronim proiect : ECODIN
Perioada derulare: 2007 - 2010

1 Analiză (2007)
2 Studii (2007)

Observaţie: nu s-au raportat rezultatele care se vor obţine în 2008-2010 (în afara perioadei de raportare)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin INCD ECOIND Bucureşti (coordonator consortiu)

SSIB - Partener

 

 

5.3.1 Număr studii, normative, metodologii, planuri tehnice                          70 x 5 puncte

Total punctaj capitol  5.3.1.                                                                           350 puncte
Siteuri utile

Guvernul Romaniei
www.guvro.roDespre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.