S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

BIOSAFE

BIOSAFE - Platformă multisenzorială bazată pe tehnologii biometrice pentru managementul accesului în zone securizate..

  Scopul proiectului: Implementarea unei soluţii de sistem de control acces fizic în zonele securizate ale unui aeroport (pilot experimental: Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava) prin utilizarea unei tehnologii biometrice asociate cartelelor inteligente. S-a propus testarea unei soluţii de acces logic cu un sistem prevăzut cu tastatură/mouse cu senzor de amprentă digitală şi/sau cu cititor de smart card.
  Soluţia multimodală este asigurată prin metode multi-sursă (două sau mai multe tehnologii biometrice), prin metode de multi-eşantionare (două sau mai multe măsurători biometrice în timp real) sau multi-semnătură (două sau mai multe modele biometrice). Semnătura biometrică este modelul matematic care sintetizează informaţia biometrică proprie fiecărui individ şi cu care se face comparaţia pentru identificarea/verificarea persoanei.
  Tehnologia biometrică utilizată a fost amprenta digitală, aceasta fiind în prezent tehnologia biometrică cea mai matură şi utilizată într-o varietate de aplicaţii de control acces. S-a propus integrarea cu tehnologia cartelelor inteligente. Informaţia sintetică sau semnătura biometrică este comprimată astfel încât, pe o cartela inteligentă se pot memora mai multe semnături ale aceluiaşi deget sau ale tuturor degetelor.

  Activităţile proiectului BIOSAFE au vizat realizarea sistemului destinat controlului accesului fizic în zonele cu grad mare de protecţie, prin utilizarea cartelelor inteligente cu stocarea de semnături de amprente digitale, care cuprinde:
   - subsistemul de înregistrare biometrică şi informaţională a persoanelor autorizate şi de emitere/gestiune a cartelelor inteligente;
   - subsistemul de autorizare şi management al accesului.
  Modelul experimental de sistem de acces este de tip centralizat (cu cititoarele de control acces conectate în reţea la un server), cu un singur nivel de autorizare.

  Componente software:
   - aplicaţie de înregistrare şi de înscriere a cartelelor inteligente (se pot înscrie una sau două amprente digitale, date personale, fotografia posesorului de card, drepturi de acces etc.);
   - aplicaţie de monitorizare a accesului fizic, cu posibilitatea de generare de rapoarte de acces pe zile/persoane/zone/terminale etc.

  Componente hardware:
   - cititor biometric de amprentă digitală, înglobat cu un cititor de cartelă inteligentă fără contact (transmitere a datelor prin radio), standardul Mifare;
   - cartele inteligente fără contact, standard Mifare, de capacitate 4K;
   - unitate de control acces şi comandă uşi.

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare, Programul INFOSOC (Societate informaţională)
Perioada de derulare: noiembrie 2003 - decembrie 2004
Parteneri proiect: ITC Bucureşti (conducător), SSI Bucovina S.A. (realizator),CJ Suceava (consultant), Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava (consultant, pilot experimental)


Link-uri utile


Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design  |  Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.