S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                               
Menu Raport de autoevaluare

Cercetare ştiinţifică

TerraRisc - Suport decizional pentru managementul riscului producerii de alunecări de teren într-o zonă geografică expusă la risc de catastrofe naturale.

MoniTraf - Sistem informatic pentru administrarea on-line a traficului urban, suport pentru mobilitatea persoanelor în condiţii de confort şi siguranţă, componentă a dezvoltării durabile în context european.

SmartBus - Soluţii inovative destinate vehiculelor inteligente pentru modernizarea şi dezvoltarea transportului public în concordanţă cu cerinţele de mobilitate urbană durabilă.

IntelShop - Platfosmă tehnologică pentru infrastructuri inteligente în activitatea de re-tail, cu facilităţi de acces mobil.

EcoDin - Evoluţia spaţio-temporală a caracteristicilor ecosistemelor acvatice - criteriu de stabilitate a dinamicii ecologice.

PaperReject
s- Ecotehnologii de integrare avansată a deşeurilor industriale pentru susţinerea dezvoltării durabile.

NEforPC7
- Conectarea comunităţii de cercetare ştiinţifică din Nord-Estul României pentru participarea la programele internaţionale de cercetare în domeniul informaticii aplicate.


SIM-SPACE -Simulator multisenzorial pentru navigarea Ón universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale.

ZONEMAP - Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate.

SIPATEL - Sistem informatic de înaltă performanţă de gestiune şi prelucrare analitică a depozitelor de date operaţionale în transportul de călători multioperator bazat pe titluri electronice de călătorie.

INFOTRAFIC - Platformă pilot avansată de management on-line a informaţiilor cu privire la transportul şi traficul rutier, în concordanţă cu evoluţia mediului socio-economic naţional şi cerinţele de integrare europeană.

TRAFICPOL - Tehnologie de monitorizare a nivelului de poluare pentru reducerea impactului transportului urban asupra mediului.

OVCONLACT - Aplicaţie software destinată estimării curbei de lactaţie la ovine.

eTIC - Tehnologie pentru implementarea tichetelor electronice de călătorie şi gestionarea tranzacţiilor electronice în transportul de călători.

RO_Tematic_Tur - Valorificarea potenţialului turismului românesc prin includerea obiectivelor în oferte personalizate de trasee tematice generate şi administrate on-line.

Turism AVL - Platformă deschisă bazată pe tehnologii de comunicaţii mobile pentru servicii de orientare turistică zonală.

BIOSAFE - Platformă multisenzorială bazată pe tehnologii biometrice pentru managementul accesului în zone securizate.


Site-uri proiecte

Sipatel
http://sipatel.ecosv.ro

InfoTrafic
http://infotrafic.itc.ro

TraficPol online
http://traficpol.ecosv.ro

TraficPol mobile
http://tpmob.ecosv.ro

Turism AVL - Site complet
http://avl.itc.ro

Turism AVL - Site actualizare
(SSI Bucovina)
http://avl.itc.ro/actualizare

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2008    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.