S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                               
Menu

Dezvoltare software
  SSIB are competenţă în proiectarea de aplicaţii şi sisteme informatice pentru beneficiari din domenii socio-economice şi sectoare foarte diferite, pentru platformele hard şi soft cele mai utilizate pe piata românească.

  S-au dezvoltat şi extins aplicatii în timp real (cu interfeţe complexe hard/soft) pentru controlul şi asistarea proceselor industriale în domeniile: ecologiei şi protecţiei mediului, industriei lemnului, celulozei şi hartiei şi aplicatii de proiectare asistata pe calculator în topometrie, inspecţia asistata a construcţiilor civile şi industriale, inginerie mecanică, prototipizare arhitecturală, imersiune în medii virtuale, aplicaţii în geodezie.

  Alte aplicaţii au la bază utilizarea bazelor de date. Dintre aceste proiecte amintim:
    - Sisteme de baze de date pentru repertorizarea valorilor de patrimoniu,
    - Sistem de baze de date experimentale cu informaţii etnografice şi evidenţierea răspândirii lor geografice,
    - Urmărirea distribuţiei transfrontaliere şi reducerea consecinţelor patologice prin monitorizarea activităţii de autoritate sanitară şi medicină preventivă la punctele de frontieră,
    - Informatizarea în demografie. Baze de date pentru mulţimi de populaţii umane.

  O altă aplicaţie interesantă a fost reconstrucţia virtuală a monumentelor istorice medievale (în special a Cetăţii de Scaun a Sucevei).

 SSIB realizează aplicaţii conform cerinţelor clientului atât pentru sistemele de operare calculatoare personale: Windows XP/ Windows Vista platforme pe 32 de biţi cât şi dedicate server: Windows Server 2003
Diplome obţinute

  


Top Bucovina
Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2008    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.