S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

INFOTRAFIC

INFOTRAFIC - Platformă pilot avansată de management on-line a informaţiilor cu privire la transportul şi traficul rutier, în concordanţă cu evoluţia mediului socio-economic naţional şi cerinţele de integrare europeană.

  Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei platforme tehnologice moderne, la nivelul standardelor europene, care să integreze informaţii rutiere existente în subsisteme locale, medii GIS de lucru cu hărţi digitale vectoriale, tehnici multimedia, achiziţii de date complexe, tehnologii de comunicaţie wireless broadband, pentru realizarea unui sistem avansat de management al transporturilor.
  Proiectul promovează conceptele de management al traficului în aglomerările urbane, monitorizarea gradului de poluare şi îmbunătăţirea infrastructurii. Obiectivele managementului de reţea sunt:
   - minimizarea întârzierilor vehiculelor şi numărului de opriri;
   - acordarea priorităţii transportului public în raport cu celelalte vehicule;
   - îmbunătăţirea condiţiilor pentru pietoni, persoane cu dizabilităţi fizice şi alţi participanţi cu grad ridicat de vulnerabilitate;
   - reducerea impactului traficului rutier asupra calităţii aerului;
   - îmbunătăţirea siguranţei de transport;
   - restricţionarea traficului în zone senzitive;
   - îmbunătăţirea managementului congestiilor.

  Activităţile proiectului: Proiectul a debutat cu analiza domeniului aplicativ şi cu identificarea caracteristicilor reţelei rutiere din Municipiul Suceava, unde s-a definit un tronson-pilot. Analiza a determinat necesităţile de management privind informaţiile rutiere zonale în contextul integrării europene, a surselor locale de date şi a capacităţii tehnologiilor avansate de a oferi soluţii viabile în monitorizarea on-line a problemelor traficului rutier.

  Concepte şi tehnologii promovate: Transportul este un domeniu deosebit de important pentru mediul competiţional economic şi comercial, pentru schimburile zonale şi regionale. Acesta contribuie esenţial la mobilitatea cetăţenilor europeni, politicile privind transportul comunitar fiind considerate elemente esenţiale în construcţia Europei unite, la care România doreşte să adere cât mai curând.
  Sistemele Inteligente de Transport (ITS) sunt un ansamblu de tehnologii telematice menite să conlucreze pentru creşterea siguranţei şi fluenţei traficului, îmbunătăţirea metodelor de informare a participanţilor la trafic, a deţinătorilor de mijloace de transport şi de sisteme de transport, a operatorilor de transport. Având la început scopul declarat de a reduce numărul accidentelor rutiere ITS au pătruns treptat şi în celelalte moduri de transport, au fost supuse standardizării şi au devenit un fapt cotidian, cu aplicaţii în transportul public urban, în cel de călători interurban sau internaţional, în staţiile intermodale etc.

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare, Programul AMTRANS
Perioada de derulare: noiembrie 2004 - mai 2006
Parteneri proiect: ITC Bucureşti (partener conducător), SSI Bucovina S.A (partener realizator), UPB-CEPETET Bucureşti (partener realizator), Primăria Suceava (consultant şi pilot experimental)


Link-uri utile


InfoTrafic
http://infotrafic.itc.ro

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design  |  Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.