S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

IntelShop

Intelshop - Platfosmă tehnologică pentru infrastructuri inteligente în sctivitatea de reatail, cu facilităţi de acces mobil.

Programul Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2006
Autoritate Contractantă: Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Perioada de derulare: Octombrie 2006 - Septembrie 2008

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei infrastructuri tehnologice pentru un magazin inteligent, care sa ofere suportul unor servicii atractive si eficiente pentru cumparatori si personalul administrativ.

Activitatile proiectului: studiu pentru determinarea necesitatilor de optimizare a activitatilor de management al unui magazin pentru marirea eficientei si cresterea cifrei de afaceri, studiu pentru identificarea necesitatilor cumparatorilor privind eficienta si atractivitatea activitatii de achizitii bunuri personale, analiza pentru identificarea posibilitatii utilizarii tehnologiei avansate in realizarea unei infrastructuri inteligente, robuste pentru optimizarea activitatii de comert, determinarea setului optim de informatii care trebuie captate, prelucrate si vehiculate de infrastructura inteligenta, identificarea oportunitatilor si prognozarea impactului noului gen de afacere prin studii de piata si modelari, realizarea infrastructurii tehnologice a Magazinului inteligent, realizarea unei platforme software de achizitie date, analiza si decizie – support al gestiunii stocurilor si a relatiei cu clientii in timp real.

Proiectul realizeaza o infrastructura tehnologica pentru un magazine inteligent, integrand tehnologii diverse: RFID (pentru identificarea automata a produselor), SmartCard cu elemente biometrice (pentru identificarea clientilor si autorizarea platilor) sau tehnologii de integrare RFID in procesul de efectuare a platilor, GPS, GIS (pentru localizarea clientilor si magazinului si declansarea alertelor de proximitate) comunicatii prin retea wireless, acces mobil la informatii pe PDA sau SmartPhone, medii integrate de analiza a datelor (Business Intelligence) privind gestiunea stocurilor si a clientilor.
Sistemul permite analize complexe pe masive de date istorice, in vederea identificarii tendintelor vanzarilor in intervale de timp, corelate cu anumiti factori demografici, luarea deciziilor privind promotiile, previzionarea necesarului de produse si eficientizarea activitatii de aprovizionare si desfacere.
Aceasta platforma tehnologica este suportul unor servicii care se adreseaza clientilor si personalului administrativ al magazinului.
Clientul poate intocmi de acasa, pe PDA, lista de cumparaturi. In vecinatatea magazinului se declanseaza un eveniment de proximitate si pe PDA lista se reordoneaza, marcand produsele disponibile in magazine si localizarea lor grafica pe un plan al magazinului.
Clientul poate citi eticheta RFID a produsului (utilizand facilitatile PDA) si solicita informatii detaliate despre produs. Produsele puse in cos, sunt inregistrate automat prin trecerea lui prin dreptul dispozitivului de citire implantat in poarta de acces. Pe PDA clientul primeste nota de plata si eventualul discount. Plata se poate efectua in magazine sau direct de pe dispozitivul mobil.
Personalul magazinului beneficiaza de informatii on line despre produse si clienti, lucrand eficient in echipa.

Managerii beneficiaza de rapoarte si analize de marketing pe baza carora pot elabora strategii.

Prezentarea Propunerii (Oferta tehnică) - Limba Română / Limba Engleză

Consorţiu de Realizare

Plan de Realizare

< Inapoi >

 

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri

Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.