S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

Links


  www.itc.ro - Institutul pentru Tehnică de Calcul (ITC) Computed Technics Institute

  www.ici.ro - Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică (ICI) Research and Development in Informations Institute

  www.ipa.ro - IPA S.A. Bucureşti


  www.usv.ro - Universitatea/University "Ştefan Cel Mare" Suceava

  www.consiliu.suceava.ro - Consiliul Judeţean Suceava/Suceava County Authority

  www.edu.ro - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Education, Reasearch and Youths Minestery

  www.ecosv.ro - Grupul Ecologic de Colaborare Bucovina (Eco SV) Ecological Group for Co-operation Bucovina (EcoSv)

  www.gecbucovina.ro - Grupul Ecologic de Colaborare Bucovina (GEC Bucovina) Ecological Group for Co-operation Bucovina

  www.inl.ro - Institutul Naţional al Lemnului (INL) National Institute for Wood Industry

  www.primariasv.ro - Primăria Municipiului Suceava/Suceava City Mairhall

  www.aeroportsuceava.ro - Aeroportul Internaţional "Ştefan cel Mare" Suceava/International Airport of Suceava

  www.prefecturasuceava.ro - Prefectura Judeţului Suceava/Suceava County Administation

  www.ps.ro - ProSoft++ Bucureşti

  stefancelmare.suceava.astral.ro - Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava/National College

  www.cnpr.warpnet.ro - Colegiul Naţional "Petru Rareş" Suceava/National College

  www.isj.sv.edu.ro - Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava/Suceava County School Inspectorate

  www.adrnordest.ro - Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est/North East Regional Development Agency


Google Search
About us  |  Contact  |  Scientific Research  | Software Development  |  Careers  |  Web Design
Services |   Links | Selfestimate Report
Copyright (C) 2004 - 2008    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.