S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

MoniTraf

MoniTraf - Sistem informatic pentru administrarea on-line a traficului urban, suport pentru mobilitatea persoanelor în condiţii de confort şi siguranţă, componentă a dezvoltării durabile în context european.

Programul Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2006, Competiţia 2 INFOSOC
Autoritate Contractantă: Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Perioada de derulare: Iulie 2006 - Noiembrie 2008

Obiectivul general al proiectului este gasirea solutiilor de reglementare rutiera pe baza managementului inteligent al traficului rutier, care sa asigure mobilitate urbana durabila, in siguranta si securitate, in conformitate cu standardele europene si in spiritul acordurilor internationale la care Romania a aderat.
Proiectul implementeaza intr-o zona pilot din Municipiul Suceava, o solutie avansata de control si monitorizare a transportului si traficului urban, elaborata pe baza unor studii si cercetari aprofundate in scopul identificarii problemelor specifice din reteaua rutiera monitorizata.
Pentru elaborarea acestei solutii, in fazele deja derulate in cadrul proiectului s-au realizat: evaluarea suportului tehnologic necesar armonizarii necesitatilor crescute de mobilitate in conditii de siguranta si securitate ale cetatenilor cu restrictiile impuse de efectele nocive ale activitatilor de transport asupra orasului, privit ca ecosistem; selectarea diverselor tehnologii destinate achiziţiilor de date (senzori de trafic, senzori pentru determinarea emisiilor poluante, camere web, comunicatii wireless pentru transmiterea datelor) functie de specificul zonei pilot; controlarea fluxului de vehicule prin comanda automatelor de trafic (microreglare in nodurile rutiere); macroreglarea la nivelul reţelei rutiere prin strategii de reglare adaptivă, determinand ciclul de semnalizare functie de diversi parametri, furnizati in timp real.

MONITRAF va permite modelarea traficului rutier, pe baza unui suport decizional evoluat, utilizand tehnologii GIS şi medii integrate de analiză pentru a preveni congestiile si producerea accidentelor, contribuind la reducerea concentratiilor de gaze nocive datorate traficului; analiza complexa a traficului, realizata pe baze de date istorice, in vederea identificarii tendintelor acestuia; previzionarea gradului de solicitare a infrastructurii, a evolutiei parametrilor de mediu, a tendintelor evenimentelor rutiere, reprezentate spatial pe harta digitala; identificarea intersectiilor critice; monitorizarea traficului la Centrul de Coordonare si Control, unde or fi stocate datele achizitionate din trafic, cele referitoare la configuratia retelei rutiere, amplasarea semnelor de circulatie, precum si zonele afectate de lucrari de reabilitare a infrastructurii; generarea automata de rapoarte de monitorizare, utile in activitatea de management al traficului rutier; generarea de informatii operative (alerte) si informatii de orientare pentru utilizatori.

MONITRAF va fi capabil sa asigure fluentizarea circulatiei in mediul urban, sa permita determinarea unor rute optime, pentru descongestionarea zonelor intens populate, sa ofere suport decizional pentru luarea unor masuri de optimizare, contribuind astfel si la reducerea consumului de carburant si a emisiilor poluante.

Prezentarea Propunerii (Oferta tehnică) - Limba Română / Limba Engleză

Consorţiu de Realizare

Plan de Realizare

< Inapoi >

 

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri

Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.