S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

NEforPC7

NEforPC7 – Conectarea comunităţii de cercetare ştiinţifică din Nord-Estul României pentru participarea la programele internaţionale de cercetare în domeniul informaticii aplicate.

Programul CORINT
Contract nr. 99 / 06.08.2006
Autoritate Contractantă: Centrul Naţional de Management Programe
Perioada de derulare: Septembrie 2006 - Iunie 2008

Programul de cercetare de excelenţă CEEX 2006 vizează creşterea nivelului de compatibilitate şi competitivitate al cercetării româneşti în vederea integrării în aria europeană de cercetare şi pregătirii participării la viitorul PC7. În acest context, propunerea de proiect NEforPC7 se aliniază cerinţelor de creştere prin diseminare largă, a gradului de cunoaştere şi dezvoltare a cunostinţelor, serviciilor şi tehnologiilor avansate produse ale cercetării româneşti, de către mediul ştiinţific internaţional, pentru ca cercetarea româneasca să poată face faţă  evoluţiei internaţionale.

Realitatea Virtuală (RV) este o tehnologie relativ nouă pe plan internaţional şi puţin investigată în Europa. Echipa proiectului NEforPC7 propune să realizeze o diseminare externă a experienţei pe care o are în aplicaţiile dezvoltate pe baza acestui concept avansat care remodelează tehnologiile ICT, oferind căi inedite de comunicaţie informaţională, vizualizare procese şi experiment creativ. Abordările româneşti în domeniul RV au dispus de resurse tehnologice şi financiare limitate, totuşi rezultatele practice obţinute sunt aplicaţii spectaculoase. Impulsul de a depune această propunere, porneşte de la investigaţiile experimentale derulate de partenerii consorţiului la Suceava şi Bucureşti, care au conturat idei şi realizări concrete de mare noutate şi deschidere, pe care doresc să le promoveze în Europa.

Se intenţionează realizarea unui itinerariu prin capitale europene, sub forma unei caravane de promovare ştiinţifică, care va organiza la Centrele de Informare ale UE din aceste capitale, sesiuni demonstrative, sub forma unor prezentări de sistem integrat hard&soft, pentru simularea unor călătorii în spaţiul interplanetar, utilizând tehnologiile RV (motoare de generare interactivă, asambloare de software, generatoare de medii grafice 3D, medii active, obiecte grafice sintetice) şi echipamente specifice (cască, tracker, mănuşă de date, scaun cu vibraţii). Realizarea acestor sesiuni de diseminare, va facilita cunoaşterea unor rezultate deosebite ale preocupărilor româneşti în domeniul tehnologiilor avansate (RV), puţin cunoscute chiar în mediile ştiinţifice europene, pe baza modelului nou de diseminare, prin participare şi experiment virtual. Activităţile şi acţiunile proiectului susţin creşterea vizibilităţii organizaţiilor participante la proiect şi demonstrarea capacităţii acestora de a contribui în mod performant la programele internaţionale de colaborare ştiinţifică, tehnică şi tehnologică. Echipa are în vedere şi aspectul consolidării poziţiei instituţiilor româneşti de CDI în cadrul reţelelor europene (ERA-Net). Activităţile proiectului sunt: organizarea itinerării echipei proiectului în câteva capitale europene, organizarea sesiunilor de diseminare rezultate româneşti în Centrele de Informare ale UE, stabilirea de contacte internaţionale în domeniul RV şi integrarea în reţeaua ERA-Net.

Prezentarea Propunerii (Oferta tehnică)
Limba Română
/ Limba Engleză

Consorţiu de Realizare | Plan de Realizare |
Imagini ale participării echipei SSIB la simpozionul cu participare internaţională “NEforPC7”organizat în mai 2008, la Bucureşti, sediul IPA, Calea Floreasca |
Imagini ale participarii echipei SSIB la Workshop-ul international “Resurse informatice în programe de cercetare"  organizat în data de 26 mai 2008, de către Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava|
Materiale pentru promovare realizate cu ocazia participarii la simpozioa si workshop-uri |
Prezentare proiect |
Conectarea comunitatii de cercetare stiintifica din Nord-Estul României pentru participarea la programele internationale de cercetare în domeniul informaticii aplicate”, acronim: NEforPC7
Limba romana | Limba engleza

< Inapoi >

 

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design  |  Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.