S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

OVCONLACT

OVCONLACT - Aplicaţie software destinată estimării curbei de lactaţie la ovine.

  În cadrul proiectului ştiinţific “Metode rapide de estimare a curbei de lactaţie la ovine” s-a realizat un produs software al cărui obiectiv este estimarea curbei de lactaţie la ovine prin prelucrări asupra unor baze de date independente de platformă. S-a utilizat metoda de interpolare spline pentru estimarea curbei de lactaţie pentru diferite rase de ovine.
  Pentru o estimare corectă a potenţialului lactogen la ovine s-a considerat mai performantă calcularea unui indice bazat pe parametrii curbei de lactaţie. Pentru aceasta, s-a folosit interpolarea prin spline, care furnizează funcţii netede, fără discontinuităţi de unghi (pantă) prea mare, urmărind foarte bine forma graficului obţinut prin puncte.
  Spre deosebire de interpolarea liniară, metoda de interpolare spline memorează tendinţa de evoluţie a datelor în derivatele de ordin superior.

  Avantajele metodei sunt reprezentate de faptul că se obţin funcţii polinomiale de grad 3 cu un grad de aproximare foarte bun al graficului.
  Principalul dezavantaj îl reprezintă trasarea graficului între două puncte între care panta este foarte mică (valori foarte apropiate pe axa y şi distanţe mari pe axa x), caz în care aproximarea graficului nu are o precizie foarte bună. Acest caz se poate întâlni în situaţia în care distanţa dintre controale este foarte mare.
  Aplicaţia poate fi instalată pe orice sistem de calcul şi orice platformă, necesitând aproximativ 10 MB de memorie pe hard-disc.

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare, Programul AGRAL
Perioada de derulare: februarie 2004 - mai 2005
Parteneri proiect: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi—Botoşani (conducător de proiect), SSI Bucovina S.A Suceava (partener furnizor de servicii)


Link-uri utile


Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design  |  Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.