S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

PaperRejects

PaperRejects - Ecotehnologii de integrare avansată a deşeurilor industriale pentru susţinerea dezvoltării durabile.

Programul MENER
Autoritate Contractantă: Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Perioada de derulare: Iulie 2006 - Septembrie 2008

Obiectivul principal al proiectului consta in identificarea, dezvoltarea si aplicarea unei strategii integratoare pentru rezolvarea problemelor deşeurilor industriale din industria celulozei si hartiei si totodata exploatarea potentialului de valorificare a deseurilor, cu asigurarea cresterii competitivitatii economice si imbunatatirea performantei de mediu a sectorului, prin crearea unui portofoliu de tehnologii de varf cu potential de replicare in alte industrii.
Atingerea obiectivului principal al proiectului implica cercetarea, elaborarea si verificarea unor tehnologii si tehnici care sa creasca valoarea adaugata a deseurilor din industria celulozei si hartiei, prin studiul mai multor directii de cercetare, cu concretizare prin elaborarea a 4 tehnologii de valorificare superioara (integrare in noi materiale de constructii, valorificare prin compostare si/sau fermentare cu generare de biometan, valorificare energetica), prin realizarea unui model IT de management integrat al deseurilor, a unei strategii de integrare avansata a deseurilor, cat si a 3 tehnici de procesare a deseurilor in vederea valorificarii si inchiderii depozitelor existente.
Activitatile proiectului sunt următoarele: analiza integrata a spectrului deseurilor din intreg sectorul industrial celuloza/hartie pentru o cunoastere cat mai exacta a situaţiei existente, ca baza pentru abordarea coerenta a cercetarii, identificarea alternativelor de utilizare a deseurilor industriale prin efortul de cercetare multi si interdisciplinara a partenerilor, elaborarea de tehnici si tehnologii alternative pentru integrarea avansata a deseurilor, demonstrarea practica precompetitiva a tehnicilor si tehnologiilor propuse cu studiul implicatiilor si efectelor potentiale in vederea selectarii corecte a acestora, crearea unui model de management integrat cu utilizarea resurselor IT si diseminarea rezultatelor la nivel intersectorial si in mediile academice si tehnice, activitati post-proiect (crearea capacitatilor de actiune ulterior finalizării proiectului).

Obiectivele masurabile ale proiectului sunt urmatoarele: cresterea ratei de valorificare a deseurilor la nivelul industriei de celuloza si hartie de la 44,73% pana la 85%, integrarea acestor deseuri in proprtie de 10% in compozitia materialelor de constructii, reducerea la minim a impactului ecologic al depozitarii deseurilor din industria celulozei si hartiei, crearea unor spatii de depozitare ecologic ape amplasamentul depozitelor vechi pe maxim 50% din suprafata actuala sau incadrarea zonelor de depozitare in circuitul natural in concordanta cu legislatia europeana
Proiectul este structurat in 5 etape de lucru si 14 activitati pe o perioada de 26 luni (2 ani si 2 luni).

Prezentarea Propunerii (Oferta tehnică) - Limba Română / Limba Engleză

Consorţiu de Realizare

Plan de Realizare

< Inapoi >

 

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri

Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.