S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

RO_Tematic_Tur

RO_Tematic_Tur - Valorificarea potenţialului turismului românesc prin includerea obiectivelor în oferte personalizate de trasee tematice generate şi administrate on-line.

  Obiectivul principal al proiectului este valorificarea potenţialului turistic al Bucovinei prin integrarea în circuitele turistice europene şi internaţionale apelând cele mai noi tehnici de promovare şi conceptele moderne de interoperabilitate a furnizorilor, vânzătorilor şi consumatorilor de servicii turistice.
  Noutatea ştiinţifică a abordării constă în integrarea sistemelor deschise de baze de date turistice, a arhitecturilor informatice şi a tehnicilor moderne de telecomunicaţii, prin protocoale şi standarde europene şi internaţionale, cu scopul de a furniza suport pentru servicii on-line, în vederea practicării turismului explorativ şi ca o aventură, etno-turismului, eco-turismului, turismului religios.

  Principalele realizări tehnice şi ştiinţifice ale proiectului sunt:
   - realizarea unui Portal Informatic care permite agenţilor organizatori a traseelor tematice, coordonarea on-line a ofertei furnizorilor de servicii (operatori de servicii turistice, companii de transport, poliţie, servicii de urgenţă medicală şi service auto etc.) cu cererea dinamică adresată de turişti, beneficiari ai pachetelor personalizate de servicii turistice;
   - realizarea suportului tehnologic necesar administrării şi diseminării informaţiilor specifice către agenţi/turişti pe o diversitate de echipamente fixe şi mobile; traseele turistice (pelerinaje religioase, explorări în zone pitoreşti, incursiuni în epoci istorice, serbări tradiţionale etc.) pot fi un prilej de valorificare a patrimoniului turistic, în condiţiile unei prezentări la nivelul standardelor europene;
   - realizarea accesului furnizorului pentru introducerea ofertei; cererile turiştilor (înscrieri-rezervări) şi constrângerile organizatorice sunt procesate şi rezultă comenzi în timp real către furnizori, proces bazat pe un algoritm de negociere care asigură corectitudinea şi transparenţa tranzacţiilor.

  Activităţile proiectului: după parcurgerea etapelor de analiză pentru determinarea specificului informaţiilor din domeniul organizării traseelor turistice şi de studiu, privind arhitecturi informatice destinate organizării pieţei serviciilor turistice tematice, se lucrează la realizarea Portalului Informatic în zona turistică pilot Bucovina, judeţul Suceava.
  Se lucrează la elaborarea unui pachet de hărţi digitale pentru zona pilot şi se dezvoltă module software pentru interfeţele grafice de stabilire a drumului optim de către turist şi pentru accesul agenţilor implicaţi în organizarea traseului tematic, cu informaţii specifice.
  Turismul tematic este un domeniu nou şi insuficient valorificat. Se estimează că acesta poate oferi oportunităţi diverse de afaceri în zone pitoreşti sau izolate, prin introducerea unor obiective româneşti, de inestimabilă valoare culturală şi naturală, în circuitele turistice internaţionale.

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare, Programul AMTRANS
Perioada de derulare: noiembrie 2003 - martie 2005
Parteneri proiect: ITC Bucureşti (partener conducator), SSI Bucovina S.A (partener realizator), CJ Suceava (consultant)


Link-uri utile


Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design  |  Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.