S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                               
Menu Raport de autoevaluare

SIM-SPACE

Consorţiu de realizare | Generalităţi | Bibliografie | Modelare obiecte | Reconstituire | Impact | Hardware Casca RV | Hardware Casca RV iWear | Hardware Joystick şi Consolă | Hardware Manuşă | Harware Scaun RV | Comunicare utilizator mediu-virtual | Optimizare


SIM-SPACE - Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii Virtuale.

Programul INFOSOC
Contract nr. 130 CEEX-II03 / 02.10.2006
Autoritate Contractantă: Centrul Naţional de Management Programe
Perioada de derulare: Octombrie 2006 - August 2008

Realitatea Virtuală (RV)  este o tehnologie relativ nouă pe plan internaţional şi putin investigată în Europa. Evoluţia RV  şi aplicaţiile dezvoltate pe baza acestui concept remodelează tehnologiile ICT, oferind căi inedite de comunicaţie informaţională, vizualizare procese şi experiment creativ. Mileniul III a început sub imperativul cunoaşterii bazate pe informaţie complexă, cu rezonanţe mentale, pe care modelele tradiţionale de acces la cunoştinţe nu le asigură. În ultimii ani, Uniunea Europeană şi-a consolidat tendinţa de introducere a ICT în educaţie, tendinţă reflectată în strategii pe termen mediu şi lung (planurile de acţiune eEurope şi eLearning, preluate de România în capitolul închis de negociere referitor la educaţie).

Abordările româneşti în domeniul RV  au dispus de resurse tehnologice şi financiare limitate, rezultatele practice obţinute fiind aplicaţii lipsite de anvergură, strict circumstanţiate. Impulsul de a depune aceasta propunere porneşte de la investigaţiile documentare şi experimentale derulate de partenerii consorţiului la Suceava şi Bucureşti. S-au conturat idei de mare noutate şi deschidere spre creaţie, pe care le promovează acest demers.

Proiectul Sim-Space  propune utilizarea tehnologiilor RV  pentru realizarea unui simulator multisenzorial dedicat instruirii prin experiment, sub forma imersiunii în trecutul istoric (pilot: epoca medievală). Soluţiile tehnice şi tehnologice promovate prin proiect recomandă propunerea drept o realizare ştiinţifică originală, de pionierat. Se intenţionează realizarea unui pilot demonstrativ, sub forma unui sistem integrat hard&soft, pentru simularea unor călătorii într-o cetate medievală din Moldova, utilizând tehnologiile RV  (motoare de generare interactivă, asambloare de software, generatoare de medii grafice 3D, medii active, obiecte grafice sintetice) şi echipamente specifice (cască, tracker, manuşă de date, scaun cu vibraţii). Realizarea va facilita cunoaşterea şi învăţarea, pe baza modelului nou de instruire, prin participare şi experiment virtual. Proiectul este propus de un consorţiu constituit din universităţi, institute naţionale de CDI şi firme private, aflate în regiuni geografice diferite.

Prezentarea Propunerii (Oferta tehnică) - Limba Română / Limba Engleză

Consorţiu de Realizare

Plan de Realizare

Imagini lucru

Imagini lucru
        ÷ Imagini conferinţă "Conferinţa Internaţională de Calculatoare Comunicaţii şi Control"
        ÷ Imagini workshop "Direcţii de cercetare actuale şi viitoare"
        ÷ Imagini workshop "Resursele informatice în programele de cercetare"
        ÷ Imagini workshop "Parteneriate pentru promovarea internaţională a cercetării româneşti"
        ÷ Imagini sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice "Integrarea Europeană - noi provocări pentru economia României"
        ÷ Imagini workshop "Ziua porţilor deschise"
        ÷ Imagini simpozion "Vizibilitatea cercetării româneşti după 3 ani de promovare prin Programul Cercetare de Excelenţă Modulul III"
        ÷ Imagini simpozion "Rezultatele cercetării româneşti în domeniul tehnologiei informaţionale şi de comunicaţii obţinute în cadrul programului CEEX M1"
        ÷ Imagini workshop "Amfiteatrul dezvoltării durabile transfrontaliere româno-ucrainiene"

Manual de prezentare-utilizare

Prezentarea proiectului

Materiale informative
        ¬ Poster        ¬ Pliant1        ¬ Pliant2        ¬ Pliant interior        ¬ Pliant exterior

Descarca prezentare
        ¬ Prezentare proiect .ppt

Instantanee ale reconstrucţiei virtuale a Cetăţii de Scaun a Sucevei

Reconstituirea sitului arheologic al Cetăţii de Scaun a Sucevei (fragment din raportul tehnic)

Algoritmi paraleli de randare (fragment din raportul tehnic)

Asamblarea şi redarea scenelor (fragment din raportul tehnic)

Implementarea interfeţei grafice (fragment din raportul tehnic)

Integrarea sunetului (fragment din raportul tehnic)

Testarea sitemului integrat, resurse hardware de realitate virtuala si aplicatia software dezvoltata, ca parte integranta din faza a patra de implementare a proiectului (imagini ale echipamentelor si din timpul testarilor)

< Inapoi >

 

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design  |  Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2009    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.