S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

SIPATEL

SIPATEL - Sistem informatic de înaltă performanţă de gestiune şi prelucrare analitică a depozitelor de date operaţionale în transportul de călători multioperator bazat pe titluri electronice de călătorie.

  Obiectivele proiectului: realizarea suportului informatic pentru decontări financiare între operatori, prin analiza performanţelor specifice şi globale (grad de utilizare a mijloacelor de transport pe tipuri de operatori, intervale orare, zile, zone, încercări de fraudă), generarea automată de rapoarte sintetice de activitate, statistici, prognoze şi planificări în vederea îmbunătăţirii sistemului.
  Soluţia va fi demonstrată pe baza unor date de test generate de un sistem experimental realizat în cadrul proiectului eTIC, aflat în faza finală de execuţie.
  Prin proiectul SIPATEL se va realiza transferul tehnologic conform cu specificul unui sistem automat de taxare (e-ticketing) bazat pe carduri contactless în transportul de călători. Din punct de vedere al fluxurilor de date operaţionale şi al specificului afacerii, realizarea unor instrumente manageriale integrate va fi extrem de utilă pentru gestiunea şi analiza activităţilor curente, cņt şi pentru analiza strategică, de detectare a unor încercări de fraudă, a preferinţelor călătorilor, a unor tendinţe ce ţintesc o îmbunătăţire în timp a serviciilor pentru călători şi a activităţii operatorului de transport, creşterea veniturilor. Proiectul se va finaliza cu transferul de tehnologie la partenerii din Suceava, care vor defini un pilot experimental.

  Standarde şi tehnologii utilizate:
   - ISO/IEC 14443
   - ISO/IEC 10536, ISO/IEC 5693
   - Smart Card Alliance
   - CEN TC278 WG3, CEN TC224, Fastest, eEurope, CEN 1545-1,2
   - OLAP
  Tehnologia OLAP permite analiza multidimensională în format grafic sau tabelar, interogări definite de utilizator, integrarea şi modelarea informaţiei, analiza şi identificarea tendinţelor, urmărirea excepţiilor şi detalierea sau agregarea datelor.
  Realizatorii proiectului vor realiza aplicaţii de raportare utilizņnd metode grafice sau tabelare, relevante pentru analiza activităţilor şi asistarea deciziei, selecţii multi-criteriale de date, analize istorice, analize de tip “what-if” şi prognoze.
  Aceste tehnologii permit efectuarea de analize avņnd ca suport date care pot proveni din orice tip de sisteme informatice; informaţia acumulată în timp şi prelucrările anterioare vor fi păstrate şi valorificate, indiferent de natura şi de tehnologia folosită în stocarea acestora.
  Soluţia se bazează pe arhitectura client/server, cu staţii de lucru şi cu un server dedicat pentru analiza operaţională şi pentru generarea rapoartelor şi a vizualizărilor. Pentru staţiile de lucru se vor realiza instrumente de analiză şi raportare locală. Serverul va furniza rapoarte şi analize pentru întreg sistemul, accesibile de pe staţiile client.

  Activităţile proiectului realizate în etapa de debut au vizat furnizarea de scenarii de analiză complexă, multidimensională, pentru fiecare nivel funcţional al unui sistem automat de taxare bazat pe carduri (nivel carduri utilizate, nivel titluri de călătorie emise, nivel tranzacţii de emitere, validare şi control, nivel clienţi, nivel personal operator de transport, nivel vehicule de transport, nivel echipamente utilizate) cņt şi la nivel de ansamblu.

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare, Programul INFOSOC
Perioada de derulare: noiembrie 2004 - iunie 2006
Parteneri proiect: ITC Bucureşti (coordonator), SSI Bucovina S.A. (executant), CJ Suceava (consultant)


Link-uri utile


Sipatel
http://sipatel.ecosv.ro

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design  |  Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.