S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

SmartBus

SmartBus - Soluţii inovative destinate vehiculelor inteligente pentru modernizarea şi dezvoltarea transportului public în concordanţă cu cerinţele de mobilitate urbană durabilă.

Programul Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2006, Competiţia 2
Autoritate Contractantă: Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Perioada de derulare: Septembrie 2006 - August 2008

Obiective generale: realizarea unor obiective strategice, cu rezultate pe termen lung, pentru dezvoltarea durabila a sistemelor si a vehiculelor de transport de calatori in mediul urban/suburban in Romania, alinierea acestora la nivelul tehnologic de calitate din Uniunea Europeana si facilitarea abordarii obiectivelor de dezvoltare ulterioara, pentru incadrarea in directiile de dezvoltare strategica la nivel european impuse de ERTRAC – Consiliul Consultativ pentru cercetare in Domeniul Rutier.
Obiectivele generale sunt exploatarea experientei fiecarui partener implicat in proiect pentru identificarea de solutii inovative si eficiente, dezvoltarea parteneriatelor si a capacitatii de lucru la proiecte complexe, elaborarea unei strategii coerente de dezvoltare pe plan intern a tehnologiilor, serviciilor si aplicatiilor pentru transportul public de calatori; crearea unei baze materiale corespunzătoare nivelului de performanta al proiectului; atingerea unui nivel de excelenta in domeniul tehnologiilor de varf implicate in proiect (plati electronice in transportul public, sisteme de informare in timp real, sisteme inglobate de timp real, sisteme de localizare cu GPS / GIS, comunicatii de date mobile pe distanta mare si mica, alte tehnologii care vor fi aplicate in proiect); dezvoltarea unui site web si a unor actiuni de prezentare a proiectului pentru diseminarea la nivel local, regional, national si european a rezultatelor proiectului, pentru diseminare externa si interna intre parteneri; realizarea unei retele stiintifice si tehnologice pe domeniile proiectului intre partenerii proiectului si cu alti parteneri atrasi pe plan national si international; asigurarea caracterului durabil al rezultatelor proiectului prin implicarea operatorilor de transport public si privat, autoritati locale, a altor factori cu rol de decizie; evaluarea costurilor de implementare, aplicarea si evaluarea rezultatelor proiectului pentru cresterea mobilitatii urbane, cresterea confortului calatorilor si a sigurantei calatorilor.

Obiectivul specific al proiectului este realizarea de soluţii inovative si integrate pentru vehiculul inteligent – SMARTBUS, care sa poata fi ulterior conectate cu alte tehnologii si sisteme moderne dedicate transportului urban.

Se au in vedere urmatoarele obiective specifice: analiza stadiului existent pe plan mondial, european, identificarea cerintelor nationale; implementarea unui sistem inovativ de taxare electronica pentru transportul de calatori (e-ticketing) care sa asigure securitatea tranzactiilor, reducerea si identificarea fraudelor, confortul sporit al calatoriilor, securitatea vehiculelor, mobilitatea si tranzitul in mediul urban/suburban, integrarea modurilor de transport; realizarea unui echipament inteligent multifunctional la bordul vehiculului; implementarea unui sistem de urmarire/localizare in trafic a vehiculelor GPS/GIS cu comunicatii in timp real, eficient din punct de vedere al costurilor, pentru estimarea orelor de sosire in statii a vehiculelor,fluidizarea traficului; implementarea unor sisteme de comunicatii intre vehicule si cu centrele dispecer de la depouri; implementarea mai multor sisteme de informare si suport pentru calatori privind sistemul de plata electronica, oferte, serviciile de transport, rutele, orarul vehiculelor, acestea vor functiona atat in vehicul cat si in afara lui, pe diferite platforme (in statii, pe Internet, telefoane mobile, PDA); implementarea de instrumente de gestiune, analiza, planificare, decizie pentru managementul sistemelor si al serviciilor de transport, pentru facilitarea decontarilor electronice intre operatorii de transport, imbunatatirea si adaptarea serviciilor la cerintele de transport; crearea unui laborator pentru integrarea, testarea si experimentarea solutiilor realizate; integrarea datelor furnizate de exploatarea solutiilor SMARTBUS cu sistemele de management pentru corelarea si imbunatatirea politicilor de dezvoltare urbana.

Prezentarea Propunerii (Oferta tehnică) - Limba Română / Limba Engleză

Consorţiu de Realizare

Plan de Realizare

< Inapoi >

 

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri

Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.