S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

TerraRisc

TerraRisc - Suport decizional pentru managementul riscului producerii de alunecări de teren într-o zonă geografică expusă la risc de catastrofe naturale.

Programul Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, MENER
Autoritate Contractantă: Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Perioada de derulare: Octombrie 2005 - Iunie 2008

In Romania se inregisteaza modificari alarmante ale conditiilor de mediu datorate in mare parte actiunilor necontrolate ale oamenilor (despaduriri massive, distrugeri ale perdelelor forestiere, ale sistemelor de urmarire a nivelului panzei freatice, ale sistemelor de irigatii), ceea ce a generat o accentuare a impactului alunecarilor de teren.
Modificarile globale climatice constituie o prioritate a Strategiei europene pentru dezvoltare durabila, iar Romania si-a asumat angajamente ferme in vederea indeplinirii conditiilor de aderare la Uniunea Europeana.
Institutul de Geografie al Academiei Romane a elaborate un plan de realizare a unui Sistem Informational Geografic (GIS) pentru studiul dezastrelor naturale pentru perioada 2004 – 2010. Acest plan urmareste angrenarea factorilor competenti in realizarea bazelor de date cuprinzand date specifice hazardelor si informatii conexe, realizarea bazei cartografice digitale pe strate tematice la nivel national, culminand cu obtinerea modelului conceptual functional, utilizabil in studierea dezastrelor naturale.
Obiectivul general al proiectului TERRARISC este realizarea unui support decizional inteligent care va evalua in timp real parametrii de mediu necesari in gestiunea riscului producerii alunecarilor de teren pe baza unor tehnologii avansate (sisteme automate de achizitie date din teren, comunicatii wireless, sisteme de baze de date relationale, medii integrate de analiza a masivelor de date istorice – Business Inteligence, tehnologii de modelare si prognoza, medii GIS, dispozitive mobile pentru coordonarea activitatilor operative) si va oferi servicii S/T complexe de monitorizare si control.
Obiectivele stiintifice si tehnice ale proiectului sunt urmatoarele: determinarea necesitatilor de monitorizare si evaluare a parametrilor de mediu intr-o zona din Judetul Suceava, supusa riscului de alunecari de teren, a cerintelor privind politicile de mediu in contextual integrarii europene si a capacitatii tehnologiilor avansate in managementul inteligent al riscului la hazarde, realizarea modelelor probabilistice pentru modelarea si simularea alunecarilor de teren, realizarea unei platforme tehnologice de achizitie date in timp real, analiza si decizie – support al monitorizarii on-line a parametrilor de mediu si managementului inteligent al riscului la alunecarile de teren, realizarea suportului GIS de analiza, elaborarea unei solutii avansate de prognoza si evaluare a evolutiei alunecarilor de teren, in intervale temporare determinate, realizarea serviciilor de management al riscului la alunecarile de teren, informarea operative, in timp real a factorilor de decizie si populatiei pe dispozitive fixe si mobile de acces.
In prezent practic toate aceste obiective au fost atinse, sistemul fiind realizat in intregime, componentele subsistemului hardware pentru doua zone pilot au fost achizitionate, asamblate si testate in conditii de laborator. In zonele pilot stabilite de comun accord cu autoritatile locale au fost demarate pregatirile necesare instalarii echipamentelor de monitorizae in teren.

Proiectul se desfasoara pe o perioada de 34 luni.

Proiectul se incadreaza in aria tematica Mediu ambient (inclusive schimbarile climatice) / Mijloace de observare si evaluare a Pamantului / Mijloace de prognoza si evaluare.

Prezentarea Propunerii (Oferta tehnică) - Limba Română / Limba Engleză

Consorţiu de Realizare

Plan de Realizare

< Inapoi >

 

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri

Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.