S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

TRAFICPOL

TRAFICPOL - Tehnologie de monitorizare a nivelului de poluare pentru reducerea impactului transportului urban asupra mediului.

  Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem pilot integrat care să utilizeze tehnici, tehnologii şi echipamente moderne pentru analiza, monitorizarea şi controlul poluării în aglomerările urbane, în scopul reducerii impactului nefavorabil al transportului urban asupra mediului.

  Proiectul îşi propune să demonstreze necesitatea şi eficienţa concentrării şi dotării cu sisteme de strictă necesitate în etapa actuală, corelate între ele în cadrul conceptului de drum inteligent, având ca obiective directe:
   - managementul şi optimizarea traficului în aglomerările urbane, cu efecte în reducerea concentraţiei factorilor poluanţi, reducerea accidentelor;
   - informarea publicului şi a factorilor de decizie privind calitatea aerului în aglomerările urbane;
   - crearea suportului logistic pentru elaborarea de modele şi soluţii privind limitarea poluării urbane datorate congestiilor de trafic;
   - reducerea costurilor de transport şi de întreţinere a infrastructurii rutiere;
   - creşterea siguranţei, a calităţii vieţii;

  Activităţile specifice ale proiectului sunt: elaborarea studiului de trafic şi definirea tronsonului pentru realizarea aplicaţiei; identificarea fluxului informaţional; elaborarea structurii sistemului; stabilirea necesarului de echipamente şi software şi elaborarea specificaţiilor tehnice.
  Pentru realizarea acestor obiective au fost desfăşurate următoarele acţiuni, în debutul proiectului:
   - elaborarea studiului de trafic;
   - identificarea fluxului informaţional;
   - elaborarea structurii sistemului.

  Etapele următoare vizează realizarea unui sistem pilot care va funcţiona pe un tronson pilot şi va asigura: a) informarea operativă despre starea traficului şi a mediului; b) informarea operativă despre volumul de trafic, parametrii meteo-rutieri şi de mediu; c) funcţionarea timp de 24 de ore.
  Pentru toate obiectivele stabilite sunt definiţi parametrii măsurabili (viteza medie de circulaţie, numărul anual de accidente, gradul de poluare al aerului, timpul de parcurgere al tronsonului, timpul de intervenţie în caz de incident).
  Proiectul urmăreşte să valideze, în condiţiile reale din România, viabilitatea soluţiilor, satisfacerea cerinţelor utilizatorilor, beneficiile economice şi sociale şi să fundamenteze dezvoltarea proiectului pe o zonă urbană pilot din Municipiul Suceava. La definirea funcţiilor sistemului şi a soluţiilor potenţiale au fost luate în considerare rezultatele cercetărilor anterioare efectuate în România şi pe plan european, precum şi evoluţia unor proiecte similare în ţări cu economie în tranziţie.

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare, Programul MENER
Perioada de derulare: noiembrie 2004 - aprilie 2006
Parteneri proiect: ITC Bucureşti (conducător), SSI Bucovina S.A (executant)., SIAT Bucureşti (executant), ITS România (executant), Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava (consultant), Primăria Municipiului Suceava (consultant), Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava (consultant)


Link-uri utile


TraficPol online
http://traficpol.ecosv.ro

TraficPol mobile
http://tpmob.ecosv.roDespre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design  |  Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.